Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

TERVEYSTUTKIMUS 2006

Julkaistu Rex Uutisissa 3/06.

Cornish rex kasvattaja Hanna Hynninen toteutti osana opiskelujaan kyselyn rex rotujen terveydestä. Kyselyn motiivina oli kerätä tietoa kasvattajien työn tueksi. Sfinksit jätettiin kyselyn ulkopuolelle, sillä niiden lukumäärä Suomessa on niin pieni, ettei vastauksilla olisi ollut mitään tilastollista merkitsevyyttä. Kysely toteutettiin 10.–25.4.2006 internetissä auki olleella sähköisellä vastauskaavakkeella, johon vastaaminen oli täysin anonyymiä. Kyselystä tiedotettiin kasvattajille sähköpostitse ja samalla pyydettiin välittämään tietoa eteenpäin omistajille. Lisäksi tieto kyselystä oli esillä kahdella suositulla kissoihin liittyvällä internetin keskustelupalstalla. Kysymysten asettelua rajoittivat osittain tekniset seikat, mallia haettiin aiemmin kissoille ja koirille tehdyistä vastaavanlaisista kyselyistä. Avuksi kysymysten asettelun tarkastamisessa oli myös Kirsi Kulmala. Seuraavassa on yhteenveto kyselyn tuloksista muutamat huomattavimmat tulokset esille nostettuna, yksittäistapaukset on jätetty mainitsematta.

Cornish rex
Cornish rex kyselyyn tuli vastauksia 332 kissan osalta. Määrä on varsin suuri ja tuloksia voidaan siten pitää tilastollisesti merkitsevinä. Omistajien mukaan 80,1 % kissoista oli terveitä.

Cornish rexeistä B-veriryhmää edusti tässä kyselyssä peräti joka neljäs kissa. Veriryhmät ovat osa kannan luontaista vaihtelua, eikä poikkeavaa veriryhmää tule pitää sairautena. B-veriryhmäisen emon saadessa A-veriryhmäisen kollin kanssa pentuja, on kuitenkin olemassa riski että joko osa tai kaikki pennuista menehtyvät veriryhmien epäyhteensopivuuden takia, mikäli pentuja ei keinoruokita niiden elämän ensimmäisiä tunteja. Kun tiedetään ominaisuuden resessiivisen muodon, eli B-veriryhmän, yleisyys kissakannassa, voidaan myös laskea (Hardy-Weinbergin kaava) kuinka suuri osa A-veriryhmäisistä kissoista teoreettisesti kantaa B-veriryhmää, eli voi saada Bveriryhmää olevia jälkeläisiä. Tämän otoksen perusteella 25 % kissoista oli B-veriryhmää, 50 % kissoista oli A-veriryhmää mutta B-veriryhmän kantajia sekä 25 % kissoista oli A-veriryhmän suhteen homotsygootteja (eivät kanna B:tä). Koska B-veriryhmää esiintyy cornish rexeillä huomattavan paljon, tulisi siitokseen käytettävien kissojen veriryhmät olla ehdottomasti tiedossa jotta mahdolliseen pentujen keinoruokintaan voidaan varautua.

Cornish rexien yleisin turkkiongelma on tämän kyselyn perusteella rasvahäntä, joskin pitää muistaa että se on tyypillisesti leikkaamattomien aikuisten kissojen ongelma. Rasvahäntiä huolestuttavampaa on se, että 12,3 % eli useammalla kuin joka kymmenennellä kissalla on huomattavia turkkiongelmia. Turkki on rodun tuntomerkki ja näyttelyissä yksittäisistä ominaisuuksista tärkein ja lemmikkikissallekin huomattavasti monia muita ulkonäköseikkoja tärkeämpi asia.

Cornish rexeillä esiintyy tämän otoksen mukaan rakenteellisista vioista suhteellisen paljon ainoastaan häntämutkaa. Yksi syy häntämutkien yleisyyteen voi olla se, että ohuesta piiskamaisesta ja ohutkarvaisesta hännästä tuntuvat selvästi pienimmätkin luuston virheet. Siltikin kasvatuksessa tulisi pyrkiä välttämään kaikkia rakenteellisia vikoja.

Suun sairaudet olivat ehkä odotetustikin yleisin terveysongelma cornish rexeillä. Vastauksista esiin nousivat lievät ja vaikeat ientulehdukset sekä hammaskaulavauriot. Monimuotoisten suun sairauksien perinnöllisyydestä ei ole olemassa tietoa, ja myös ruokavalio saattaa olla osasyynä suuongelmien muodostumisessa. Kasvattajien tulisi painottaa pentujen ostajille kissan suuhygieniasta huolehtimisen tärkeyttä.

Kyselyä tehtäessä ei otettu huomioon kissojen sukupuolta, mutta peräti 5,4 % cornish rexeistä ilmoitettiin silti kärsineen kohtutulehduksesta. Jos kyselyyn on vastattu samassa suhteessa sekä naaraiden että urosten osalta, olisi siis joka kymmenennellä naaraalla ollut kohtutulehdus, mikä on huomattavan korkea luku. Kissan hormonaaliset ominaisuudet ovat periytyviä, joten niihin on mahdollista vaikuttaa kasvatusvalinnoilla.

Kissamaailmaa eniten viimeaikoina puhuttaneista sairauksista cornish rexeillä tavattiin sydänvikoja 1,8 %, FIP:iä 1,5 % sekä ruoka-aineallergioita 2,7 % kissoista. Kirjallisuudesta ei löydy mainintaa erityisesti cornish rexeihin liittyvistä sairauksista. Kaikilla roduilla tavattavista ongelmista esimerkiksi sydänsairauksia (RCM/HCM) on tavattu cornish rexeiltä. Kasvattajat ovat velvollisia perehtymään rotuunsa liittyviin perinnöllisiin sairauksiin ja sekä tarvittaessa kertomaan niistä myös pennun ostajille.

Veriryhmät
Vastaajien tiedossa oli 40 % kissojen veriryhmistä. Näistä kissoista:
75 % oli A - veriryhmää
25 % oli B - veriryhmää

Turkki
76,8 % kauttaaltaan peittävä turkki
22 % rasvahäntä
9 % paljaita laikkuja tai turkki on hyvin ohut
3,3 % kissa on kalju tai lähes kalju

Rakenteelliset tai synnynnäiset viat
8,7 % häntämutka
1,2 % napatyrä
1,8 % purentavika

Allergiat ja ihosairaudet
1,8 % allerginen ihottuma
2,7 % ruoka-aineallergia
0,6 % lääkeaineallergia
1,2 % jokin muu ihosairaus

Suun sairaudet
11,4 % lievä ientulehdus
3,6 % vaikea ientulehdus
3,6 % hammaskaulavaurioita

Silmät
0,9 % karsastus
2,7 % toistuvia silmätulehduksia
2,7 % tukkeutunut tai puuttuva kyynelkanava

Sisäelinten sairaudet ja viat
3 % virtsatietulehduksia
0,6 % astma
0,6 % jokin maksan sairaus
2,4 % toistuvia ripuleita tai muita vatsavaivoja

Sydämen ja munuaisten sairaudet
1,8 % sydänvika (keski-ikä 2,9 vuotta)
0,9 % munuaisten vajaatoiminta (keski-ikä 12 vuotta)

Kasvaimet
1,5 % nisäkasvaimia
1,2 % jokin muu kasvain

Lisääntymisongelmat
5,4 % kohtutulehdus
2,1 % keisarinleikkaus
0,9 % tiinehtymisongelmia

Muut sairaudet
0,6 % FIP (avauksessa todettu)
0,9 % FIP (epäily)
0,9 % toistuvia flunssaoireita


Kuvien luvaton kopiointi kielletty!