Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

TERVEYSTUTKIMUS 2006

Julkaistu Rex Uutisissa 3/06.

Cornish rex kasvattaja Hanna Hynninen toteutti osana opiskelujaan kyselyn rex rotujen terveydestä. Kyselyn motiivina oli kerätä tietoa kasvattajien työn tueksi. Sfinksit jätettiin kyselyn ulkopuolelle, sillä niiden lukumäärä Suomessa on niin pieni, ettei vastauksilla olisi ollut mitään tilastollista merkitsevyyttä. Kysely toteutettiin 10.–25.4.2006 internetissä auki olleella sähköisellä vastauskaavakkeella, johon vastaaminen oli täysin anonyymiä. Kyselystä tiedotettiin kasvattajille sähköpostitse ja samalla pyydettiin välittämään tietoa eteenpäin omistajille. Lisäksi tieto kyselystä oli esillä kahdella suositulla kissoihin liittyvällä internetin keskustelupalstalla. Kysymysten asettelua rajoittivat osittain tekniset seikat, mallia haettiin aiemmin kissoille ja koirille tehdyistä vastaavanlaisista kyselyistä. Avuksi kysymysten asettelun tarkastamisessa oli myös Kirsi Kulmala. Seuraavassa on yhteenveto kyselyn tuloksista muutamat huomattavimmat tulokset esille nostettuna, yksittäistapaukset on jätetty mainitsematta.

Devon rex
Devon rexien osalta kyselyyn tuli vastauksia 45 kissasta. Määrä ei ole lukumääräisesti suuri vaikka edustaakin kohtalaisesti pientä suomalaisia devon kantaa. Otoskoon takia tuloksiin pitää kuitenkin suhtautua kriittisesti. Devon rex kissoista omistajien mukaan 86,7 % kissoista oli terveitä.

Kuten aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, B-veriryhmä on myös devon rexeillä hyvin yleinen. Veriryhmät ovat osa kannan luontaista vaihtelua, eikä poikkeavaa veriryhmää tule pitää sairautena. B-veriryhmäisen emon saadessa A-veriryhmäisen kollin kanssa pentuja, on kuitenkin olemassa riski että joko osa tai kaikki pennuista menehtyvät veriryhmien epäyhteensopivuuden takia, mikäli pentuja ei keinoruokita niiden elämän ensimmäisiä tunteja. Voidaan laskea kuinka suuri osa Averiryhmäisistä kissoista teoreettisesti kantaa B-veriryhmää, eli voi saa B-veriryhmää olevia jälkeläisiä. Tämän otoksen perusteella 35 % kissoista oli B-veriryhmää, 48 % kissoista oli Averiryhmää mutta B-veriryhmän kantajia sekä 17 % kissoista oli A-veriryhmän suhteen homotsygootteja (eivät kanna B:tä). Koska B-veriryhmää esiintyy näin paljon, tulisi siitokseen käytettävien kissojen veriryhmät olla ehdottomasti tiedossa jotta mahdolliseen pentujen keinoruokintaan voidaan varautua.

Devon rexien suurin ongelma on tämän otoksen perusteella turkin ohut karvoitus sekä paljaat laikut. Lähes 29 %, eli joka kolmas devon ei vastaa turkiltaan rotumääritelmää. Vaikka kyseessä on kosmeettinen ongelma josta kissalle itselleen ei ole haittaa, tulisi kasvatuksessa pyrkiä kauttaaltaan peittäviin turkkeihin kun kyseessä on rotu joka määritellään pitkälti turkkinsa kautta.

Suun sairaudet nousivat esiin devon rexien vastauksista, noin joka kymmenennellä kissalla oli omistajien mukaan ientulehdus. Kasvattajien tulisikin painottaa pentujen ostajille kissan suuhygieniasta huolehtimisen tärkeyttä. Allergista ihottumaa esiintyi 6,7 % ilmoitetuista kissoista. Muista ongelmista FIP – sairastuneita oli tässä otoksessa 4,4 % kissoista.

Kirjallisuudessa devon rex rotuun liittyviksi ongelmiksi mainitaan spatiaalinen myopatia ja Kvitamiini riippuvainen verenhyytymishäiriö (katso artikkelit). Molempien on esitetty periytyvän resessiivisesti. Resessiivisiä sairauksia ei voida karsia jalostuksella ilman geenitestiä, sillä terveitä kantajia ei voida tunnistaa, mutta linjauksia välttämällä voidaan riski ongelmien esiintymiseen pitää pienempänä. Lisäksi myös muilla roduilla tavattavista ongelmista devon rexeillä on mainittu olevan sydänsairauksia (HCM), vaikeutunutta synnytystä (dystocia) sekä patellaluksaatiota (polvilumpion sijoiltaan meneminen). Dr. Susan Little esittää vuonna 2004 valmistuneessa laajassa devon rexien lisääntymistä ja pentukuolleisuutta käsitelleen tutkimuksensa loppuraportissa, että siitokseen käytettäviltä devon rex kissoilta tulisi tutkia sydän, polvet ja lonkat. Kasvattajat ovat velvollisia perehtymään rotuunsa liittyviin perinnöllisiin sairauksiin ja sekä tarvittaessa kertomaan niistä myös pennun ostajille.

Veriryhmät
Vastaajien tiedossa oli 44 % kissojen veriryhmistä. Näistä kissoista:
65 % oli A - veriryhmää
35 % oli B - veriryhmää

Turkki
68,9 % kauttaaltaan peittävä turkki
28,9 % paljaita laikkuja tai turkin on hyvin ohut

Allergiat ja ihosairaudet
6,7 % allerginen ihottuma
4,4 % ruoka-aineallergia
4,4 % atopia, esim. pölyallergia

Suun sairaudet
8,9 % lievä ientulehdus

Silmät
6,7 % toistuvia silmätulehduksia

Sisäelinten sairaudet ja viat
4,4 % toistuvia ripuleita tai muita vatsavaivoja

Muut sairaudet
4,4 % FIP (epäily/avauksesta todettu)


Kuvien luvaton kopiointi kielletty!