cornish rex kissanpennut

Jalostus- ja terveystoimikunta

"Miten ne värit taas periytyivätkään? Mitä kissankasvattajaksi ryhtyminen vaatii? Mitä tehdä, kun linjoista löytyy terveydellinen ongelma?"

Suomen Rex-kissayhdistys ry perusti yhdistyksen kasvattajajäsentensä käyttöön vuonna 2008 syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti jalostustoimikunnan. Hallitus valitsee vuosittain jalostustoimikunnan jäsenet ja määrittelee sille kuuluvat tehtävät. Nimi on jälkikäteen muutettu jalostus- ja terveystoimikunnaksi, jonka tarkoituksena on keskittyä sekä jalostuksellisiin, että terveydellisiin asioihin.

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu

  • vastata jäsenkasvattajien rotuja, kasvatusta ja genetiikkaa koskeviin kysymyksiin
  • kerätä ja jakaa tietoa yhdistyksen rotuihin liittyvistä sairauksista ja ongelmista
  • pitää yllä kasvatustoimintaan liittyviä tilastoja
  • opastaa tarvittaessa kasvattajia sopivien siitoskollien etsinnässä
  • ohjata kysyjä tarpeen mukaan eteenpäin mikäli pyydetty tieto ei ole muutoin saatavilla
  • pitää tarvittaessa yllä kontakteja muihin yhdistyksiin, järjestöihin, rotutoimikuntaan, eläinlääkäreihin sekä kasvattajiin ja informoida heitä roduista ja terveystiedoista

Jalostustoimikunnan tarkoituksena on

  • etsiä jäsenistön käyttöön vastauksia, jotka perustua faktoille ja terveille geneettisille periaatteille
  • oikoa väärinkäsityksiä ja huhuja
  • olla toiminnaltaan puolueeton ja ylläpitää luottamuksellisuutta

Jalostustoimikunnan tavoitat sähköpostilla osoitteesta ja jalostustoimikunnan jäsenien tarkemmat yhteystiedot löydät Hallitus ja toimihenkilöt -sivulta.