Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

TERVEYS

Cornish rex on tämän hetkisen tietämyksen perusteella perusterve rotu. Cornish rexeiltä tavataan kuitenkin muutamia yleisesti kissoilta tunnettuja, ja ainakin osin perinnölliseksi katsottavia sairauksia, kuten suunsairaudet, sydänsairaudet, FIP ja erilaiset allergiat.


Sydänsairaudet

HCM, eli hypertrofinen kardiomyopatia on yleisnimitys tilasta, joka kertoo sydänlihaksen paksuuntuneen paikallisesti tai kauttaaltaan. Kaikki sydänlihaksen paksuuntumista aiheuttavat sairaudet eivät ole perinnöllisiä (esim. tulehdukset) ja HCM voi olla myös sekundäärinen. HCM:n tutkimiseksi ja sitä sairastavien yksilöiden jalostuksesta poistamiseksi sydänultra on ainoa tutkimuskeino, jonka vuoksi SUREX suositteleekin jokaisen kasvatukseen käytettävän kissan sydänultraamista ennen astutusta. Lue lisää HCM:stä.

HCM:n lisäksi tunnetaan kissoilta myös lukuisia muita huomionarvoisia sydänsairauksia, kuten dilutoiva kardiomyopatia (DCM) ja restriktiivinen kardiomyopatia (RCM) sekä erilaisia synnynnäisiä rakenteellisia häiriöitä kuten kammioväliseinäaukko (DSV) sekä aortan ahtauma (SAS). Kaikilla kissaroduilla, kuten myös roduttomilla kissoilla, esiintyy sydänvikoja.

Vuonna 2006 tehdyssä terveyskyselyssä 1,8 %:lla (otos 332 kissaa) cornish rexeistä ilmoitettiin olevan sydänvika.

SUREX:n ylläpitämä sydänultralista
Myös Pawpeds-tietokannasta löytää sydänultrattuja cornish rexejä.


Suusairaudet

Suun sairauksiksi voidaan laskea sekä ientulehdukset että hammasten kuntoon liittyvät ongelmat. Esimerkiksi hammaskiven muodostumiseen syynä on perinnöllisen taipumuksen lisäksi usein vääränlainen ravinto, mutta vaikeammat suun sairaudet eivät ole kissan perusterveyden huollolla ehkäistävissä. Tällaisia vakavia suusairauksia ovat esimerkiksi hammassyöpymät (FORL) ja hampaan kiinnityskohdan tulehdus (parodondiitti). Lue lisää suun terveydestä kissoilla (PDF).

Vuonna 2006 tehdyssä terveyskyselyssä 11,4 %:lla (otos 332 kissaa) cornish rexeistä ilmoitettiin olevan lievä ientulehdus ja 3,6 % vaikea ientulehdus/hammaskaulavaurioita.


FIP

FIP eli kissan tarttuva vatsakalvontulehdus on muuntuneen corona-viruksen aiheuttama tappava tauti. Tautia voidaan pitää osin myös perinnöllisenä, sillä alentunut vastustuskyky on perinnöllinen ominaisuus. Sairastuneet kissat ovat tyypillisesti 6-12 kk ikäisiä. Valitettavasti varma diagnoosi voidaan tehdä vasta ruumiinavauksessa.

Vuonna 2006 tehdyssä terveyskyselyssä 1,5 %:lla (otos 332 kissaa) cornish rexeistä ilmoitettiin olleen FIP. Kirjallisuudessa mainitaan cornish rexien kuuluvan ns. korkean FIP-todennäköisyyden ryhmään.


Kuvien luvaton kopiointi kielletty!