Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

TERVEYS

Devon rex on tämän hetkisen tietämyksen perusteella perusterve rotu. Devon rexeiltä tavataan kuitenkin muutamia yleisesti kissoilta tunnettuja, ja ainakin osin perinnölliseksi katsottavia sairauksia kuten suun sairaudet, sydänsairaudet, FIP, PKD sekä erilaiset allergiat. Lisäksi kirjallisuudessa devon rexeillä mainitaan olevan polvi- ja lonkkavikoja sekä kaksi rotuun liittyvää perinnöllistä sairautta, devon rexien myopatia ja K-vitamiini riippuvainen verenhyytymishäiriö.


Sydänsairaudet

HCM, eli hypertrofinen kardiomyopatia on yleisnimitys tilasta, joka kertoo sydänlihaksen paksuuntuneen paikallisesti tai kauttaaltaan. Kaikki sydänlihaksen paksuuntumista aiheuttavat sairaudet eivät ole perinnöllisiä (esim. tulehdukset) ja HCM voi olla myös sekundäärinen. HCM:n tutkimiseksi ja sitä sairastavien yksilöiden jalostuksesta poistamiseksi sydänultra on ainoa tutkimuskeino, jonka vuoksi SUREX suositteleekin jokaisen kasvatukseen käytettävän kissan sydänultraamista ennen astutusta. Lue lisää HCM:stä.

HCM:n lisäksi tunnetaan kissoilta myös lukuisia muita huomionarvoisia sydänsairauksia, kuten dilutoiva kardiomyopatia (DCM) ja restriktiivinen kardiomyopatia (RCM) sekä erilaisia synnynnäisiä rakenteellisia häiriöitä kuten kammioväliseinäaukko (DSV) sekä aortan ahtauma (SAS). Kaikilla kissaroduilla, kuten myös roduttomilla kissoilla, esiintyy sydänvikoja.

Vuonna 2006 tehdyssä terveyskyselyssä (otos 45 kissaa) devon rexeiltä ei tavattu sydänvikoja.

SUREX:n ylläpitämä sydän- ja munuaisultralista
Sphynx Breeders & Fanciers Alliancen HCM-tietokanta
Myös Pawpeds-tietokannasta löytää sydänultrattuja devon rexejä.


PKD

Huomattavin kissoilla esiintyvä munuaissairaus on PKD (polykystinen munuaissairaus), jota on pidetty lähinnä persialaisten ja exoticien sairauksena. PKD:tä on kuitenkin löydetty myös käytännössä lähes kaikilta roduilta, joiden taustalta löytyy persialaisia tai exoticeja, mutta myös esimerkiksi kotikissoilta. Persialaisilla ja exoticeilla taudille on olemassa geenitesti ja sen tiedetään periytyvän autosomaalisesti dominoivasti. On kuitenkin mahdollista, että PKD:n aiheuttavia geenivirheitä on useita tai että kaikki tapaukset eivät ole perinnöllisiä. Persialaisille/exoticeille tehty geenitesti toimii varmuudella vain näiden ensimmäisen polven risteytyksille. Devon rexit kuuluvat PKD-riskiryhmään niiden taustalta löytyvien persialaisristeytysten vuoksi. Lue lisää PKD:sta.

SUREX:n ylläpitämä sydän- ja munuaisultralista


FIP

FIP eli kissan tarttuva vatsakalvontulehdus on muuntuneen corona-viruksen aiheuttama tappava tauti. Tautia voidaan pitää osin myös perinnöllisenä, sillä alentunut vastustuskyky on perinnöllinen ominaisuus. Sairastuneet kissat ovat tyypillisesti 6-12 kk ikäisiä. Valitettavasti varma diagnoosi voidaan tehdä vasta ruumiinavauksessa.

Vuonna 2006 tehdyssä terveyskyselyssä 4,4 %:lla (otos 45 kissaa) devon rexeistä ilmoitettiin olleen FIP. Kirjallisuudessa mainitaan devon rexien kuuluvan ns. korkean FIP-todennäköisyyden ryhmään.


Kirjallisuudessa mainitut sairaudet

Lonkkadysplasiaa, eli perinnöllistä lonkkavikaa, sekä patella luksaatiota, eli yli liikkuvia polviniveliä tavataan jossain määrin kaikilla tutkituilla kissaryhmillä. Devon rexit mainitaan kuitenkin kirjallisuudessa riskiryhmänä sekä polvi- että lonkkavikojen kohdalla.

Kissoilta tunnetaan useita lihassairauksia, mutta devon rexeiltä tunnetaan oma, rotuun sidonnainen resessiivisesti periytyvä myopatia. Oireina havaitaan tyypillisesti niskan alueen lihasten toiminnan häiriöitä (kissa ei pysty pitämään päätään ylhäällä), yleistä lihasheikkoutta ja vaikeus syödä kiinteää ruokaa pään alueen lihasheikkouden takia. Oireet ilmenevät tyypillisesti 3-23 viikon iässä ja johtavat usein kuolemaan hengityksen salpauduttua. Devon rexien myopatiaa aiheuttavalle geenivirheelle ei ole olemassa geenitestiä.

Devon rexeiltä mainitaan kirjallisuudessa tavatun myös K-vitamiini riippuvaista verenhyytymishäiriötä. Sen on esitetty olevan resessiivisesti periytyvää.


Kuvien luvaton kopiointi kielletty!