Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

           DON SFINX

KASVATTAJAT

PENNUT

SIITOSUROKSET

SIITOSUROKSET

Ilmoitukset siitosuroslistalle (Luithan ilmoitusohjeet?)
webmaster @ surex.fi

Suosituksia siitosuroksille

Kissaliitto suosittaa että siitoskäytössä olevat kollit testattaisiin kerran vuodessa tarttuvien tautien FeLV ja FIV varalta, sekä sienitestaan (Microsporum canis) riittävän usein. Siitokseen käytettävien kissojen veriryhmän tulee olla tiedossa. SUREX suosittelee jokaisen kasvatukseen käytettävän kissan sydänultraamista ennen siitokseen käyttämistä. SUREX:n vähimmäissuositusikä kissalle on astutushetkellä 1 vuotta.

Ennen astutusta tulee varmistaa että yhdistelmä on sallittu ilman erikoislupaa (tai kattojärjestön ollessa eri, tulee erikoislupaa anoa ajoissa ennen suunniteltua astutusta). Suomen Kissaliiton alla toimittaessa uroksen omistaja on allekirjoittanut ja toimittanut Kissaliittoon siitosuroksen omistajan sitoumuksen. Kollilla tulee olla mikrosiru, napatyrättömyystodistus sekä kivestenlaskeutumistodistus (kirjoitettu kissan ollessa yli 6 kk ikäinen).

Valkoisella kissalla tulee lisäksi olla todistus, että kissa kuulee.

Läheistä sukua toisilleen olevien kissojen pennuttaminen ei ole suositeltavaa ja samalla kollilla tule tehdä kohtuuttoman montaa, esimerkiksi useampaa kuin neljää pentuetta. Kaikki siitoskäyttöön liittyvät sopimukset on hyvä tehdä kirjallisina ja sopimuksissa tulee olla kollin kaikkien omistajien allekirjoitus.

Voit kääntyä jalostustoimikunnan puoleen esimerkiksi astutuserikoislupa-anomusta täyttäessä!


Kuvien luvaton kopiointi kielletty!