Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI
Jäsenrekisteri.

2. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Suomen Rex-kissayhdistys ry (SUREX) Osoite: c/o Eeva Jokipelto, Tilhenkatu 21 E 100, 20610 Turku
e-mail: pj@surex.fi, puh. 050 5961673
Jäsenrekisterinhoitaja Vanessa Ruuskanen, Email: jasen[a] surex.fi Yhdistysrekisterinumero: 154.685

3. REKISTERIN TARKOITUS
Listaus yhdistyksen jäsenistä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite. Jäsentyypit ovat varsinainen, perhe-, ainais-, kannattaja-, pentue- ja kunniajäsen.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE
Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS
Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä.

8. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN
Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen. Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

01/2018

Suomen Rex-kissayhdistys ry:n hallitus