Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Kokouskutsut

Sääntömääräinen syyskokous

Aika
Sunnuntai 30.10.2016
kello 14:00

Paikka
Ravintola Food Factory
Hämeenkatu 1
33100 Tampere


Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaiset asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017
6. Päätetään sääntömuutoksesta
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja suoritustavasta kullekin jäsenryhmälle.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2017, kuten yhdistyksen sääntöjen 5§ määrätään.
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt
10. Esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
11. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
12. Muut mahdolliset asiat
13. Kokouksen päättäminen

Tilaisuudessa palkitaan myös vuoden kissa 2015 -kisan voittajat


Tervetuloa!

Yhdistyksen hallitus


Sääntömuutosehdotuksen saat ladattua täältä.

Kokouskutsun saat ladattua täältä.