Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

TERVEYS

Sfinx on tämän hetkisen tietämyksen perusteella perusterve rotu. Rodulta tavataan kuitenkin muutamia yleisesti kissoilta tunnettuja, ja ainakin osin perinnölliseksi katsottavia sairauksia kuten suun sairaudet, sydänsairaudet, FIP sekä erilaiset allergiat. Lisäksi sfinxit mainitaan riskiryhmäksi devon rexien resessiivisesti periytyvän myopatian suhteen, josta lisätietoa alempana.


Sydänsairaudet

HCM, eli hypertrofinen kardiomyopatia on yleisnimitys tilasta, joka kertoo sydänlihaksen paksuuntuneen paikallisesti tai kauttaaltaan. Kaikki sydänlihaksen paksuuntumista aiheuttavat sairaudet eivät ole perinnöllisiä (esim. tulehdukset) ja HCM voi olla myös sekundäärinen. HCM:n tutkimiseksi ja sitä sairastavien yksilöiden jalostuksesta poistamiseksi sydänultra on ainoa tutkimuskeino, jonka vuoksi SUREX suositteleekin jokaisen kasvatukseen käytettävän kissan sydänultraamista ennen astutusta. Lue lisää HCM:stä.

HCM:n lisäksi tunnetaan kissoilta myös lukuisia muita huomionarvoisia sydänsairauksia, kuten dilutoiva kardiomyopatia (DCM) ja restriktiivinen kardiomyopatia (RCM) sekä erilaisia synnynnäisiä rakenteellisia häiriöitä kuten kammioväliseinäaukko (DSV) sekä aortan ahtauma (SAS). Kaikilla kissaroduilla, kuten myös roduttomilla kissoilla, esiintyy sydänvikoja.

SUREX:n ylläpitämä sydänultralista
Sphynx Breeders & Fanciers Alliancen HCM-tietokanta
Myös Pawpeds-tietokannasta löytää sydänultrattuja sfinxejä.


Suusairaudet

Suun sairauksiksi voidaan laskea sekä ientulehdukset että hammasten kuntoon liittyvät ongelmat. Esimerkiksi hammaskiven muodostumiseen syynä on perinnöllisen taipumuksen lisäksi usein vääränlainen ravinto, mutta vaikeammat suun sairaudet eivät ole kissan perusterveyden huollolla ehkäistävissä. Tällaisia vakavia suusairauksia ovat esimerkiksi hammassyöpymät (FORL) ja hampaan kiinnityskohdan tulehdus (parodondiitti). Lue lisää suun terveydestä kissoilla (PDF).


FIP

FIP eli kissan tarttuva vatsakalvontulehdus on muuntuneen corona-viruksen aiheuttama tappava tauti. Tautia voidaan pitää osin myös perinnöllisenä, sillä alentunut vastustuskyky on perinnöllinen ominaisuus. Sairastuneet kissat ovat tyypillisesti 6-12 kk ikäisiä. Valitettavasti varma diagnoosi voidaan tehdä vasta ruumiinavauksessa.


Devon rexien myopatia

Sfinxit mainitaan riskiryhmäksi devon rexien resessiivisesti periytyvän myopatian suhteen. Kissoilta tunnetaankin useita lihassairauksia, mutta devon rexeiltä tunnetaan oma, rotuun sidonnainen resessiivisesti periytyvä myopatia - Oireina havaitaan tyypillisesti niskan alueen lihasten toiminnan häiriöitä (kissa ei pysty pitämään päätään ylhäällä), yleistä lihasheikkoutta ja vaikeus syödä kiinteää ruokaa pään alueen lihasheikkouden takia. Oireet ilmenevät tyypillisesti 3-23 viikon iässä ja johtavat usein kuolemaan hengityksen salpauduttua. Devon rexien myopatiaa aiheuttavalle geenivirheelle ei ole olemassa geenitestiä.


Kuvien luvaton kopiointi kielletty!