Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Sopimuksista pähkinänkuoressa

Mitä tahansa sopimusta ei kannata allekirjoittaa. Suomessa on sopimusvapaus, joka tarkoittaa sitä, että periaatteessa minkälaisia sopimuksia vain saa täällä solmia. Eri yhdistyksillä ja liitoilla on kuitenkin omat sääntönsä, jotka voivat velvoittaa käyttämään heidän sopimuksiaan tai rajoittaa itse tehtävien sopimusten sisältöä. Pennunostajan kannalta tärkeimmät sopimukset ovat myyntisopimus, sijoitussopimus sekä osaomistussopimus. Viimeisimpään ei ole olemassa mitään valmista pohjaa esim. Kissaliitolla.

Myyntisopimus:

Kissa vaihtaa omistajaa sovittua summaa vastaan. Hyvin selkeä sopimus, jossa voi olla lisäliitteitä. Kissan hinta voi olla esim. alennettu jalostusoikeutta vastaan eri tavoin. Tällöin hinnanalennuksen täytyy olla merkittävä, jotta se olisi laillisesti pätevä. Pääsääntöisesti sopimuksessa ei voida tehdä vaatimuksia, ellei se näy hinnassa. Esim. myyjä ei voi vaatia kissaa kastroitavan/steriloitavan, ellei ole annettu hinnanalennusta.

Kissan hinta voi olla alennettu myös muista syistä, esim. häntäknikin takia. Siitä on hyvä mainita sopimuksessa.

Suosittelen tutustumaan Kissaliiton sopimuspohjaan. Kasvattaja voi käyttää myös itse tehtyä sopimusta, mutta tästä saa hyvän käsityksen siitä, mitä sopimuksessa pitää olla kirjattuna.

Sijoitussopimus:

Sijoitussopimukseen on syytä perehtyä tarkoin. Sijoittamisessa sitoudut yleensä n. 4 vuoden ajaksi pitämään kissaa hyvässä kunnossa mm. näyttelyitä varten, tai naaraan ollessa kyseessä myös pentuja varten. Jotkut kasvattajat käyttävät Kissaliiton sopimuspohjaa (mikäli kuuluvat FiFeen) ja jotkut käyttävät itse tehtyä sopimusta. Riippumatta siitä, onko sopimus itse koostettu vai jo valmis, kannattaa miettiä: mitä vastuita ja oikeuksia sinulle tulee, kun allekirjoitat tämän sopimuksen? Pitäisikö sopia jo nyt, kenen luona pennut syntyvät ja kuka niitä hoitaa? Otetaanko kissalle vakuutus ja kenellä on oikeus käydä näyttelyissä?
Jotkut kasvattajat haluavat tarkentaa sopimusta lisäehdoin, joka on joskus tarpeen. Tällöin kannattaa miettiä ovatko lisäehdot sellaisia joihin voit suostua. Jos joku ehdoista tuntuu vaikealta, täytyy siitä keskustella kasvattajan kanssa. Mikäli sopimuksentekovaiheessa alkaa mietityttämään, kannattaa ottaa askel taaksepäin ja vaikka kysyä neuvoa meiltä.

Suosittelen perehtymään Kissaliiton naaraan ja kollin sijoitussopimukseen, siitä huolimatta kasvattaako sinua kiinnostava kasvattaja Fifessä vai ei. Sopimuspohjasta saa hyvän käsityksen siitä, mitä asioita sopimuksessa pitäisi vähintään mainita.

Naaraskissan sijoitussopimus.
Kollikissan sijoitussopimus.
Kissaliiton opas.

Osaomistussopimus:

Osaomistamista/yhteisomistajuutta voidaan käyttää esim. silloin, kun kaksi tai useampi ihminen haluaa käyttää kissaa jalostukseen. Tähän ei ole mm. Kissaliitolla omaa pohjaa, sillä tätä omistusmuotoa ei yleisesti tueta eikä siihen pitäisi sitoutua, ellei siitä ole ennalta kokemusta.

Osaomistukseen ryhdyttäessä on ehdottomasti tiedettävä mitä on tekemässä ja miksi. Useat sopimusriidat johtuvat osaomistuksista: riittämättömistä sopimuksista ja olemattomista liitteistä. Osaomistussopimukseen on kirjattava lukuisia asioita ylös, mm. omistusprosentit, osapuolten vastuut ja oikeudet eri asioiden yhteydessä. Kuka maksaa, jos tapahtuu onnettomuus, kissa menettää käyttötarkoituksen, sairauskulut, ruokakulut, normaalit eläinlääkärikulut, vakuutuksen, näyttelyt, pentueen kulut. Mitä tapahtuu, jos kissa täytyykin leikkauttaa ennenaikaisesti? Kohtuuttomuuksia ei saa kummaltakaan osapuolelta vaatia ja kaikki sovittavat asiat on äärimmäisen tärkeää kirjata sopimukseen ylös. Tätä ei voi tarpeeksi painottaa: Suullisesti sovitut asiat voivat olla jopa mahdottomia selvittää jälkikäteen riitatilanteen sattuessa. Mitään ei pitäisi sopia suullisesti, vaan kirjata kaikki ylös. On hyvä kirjata ylös mm. kohta sopimuksen siirtokiellosta ja yksipuolisesta muuttamisesta. Yleensä tätä omistusmuotoa suositellaan vain kasvattajien väliseen sopimuskäytäntöön.

Mikäli harkitset osaomistussopimuksen allekirjoittamista tai haluat kysyä neuvoa muuten vain, ota yhteyttä vaikka meihin hallitus [ a ] surex.fi .

Osamaksusopimus:

Jotkut kasvattajat eivät suostu osamaksuun ollenkaan, esim. aikaisempien huonojen kokemusten takia. Osamaksun mahdollisuudesta voi kuitenkin kysyä.

Täällä voit tutustua Kissaliiton osamaksusopimukseen

teksti: Mirjam Kemppainen