Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Jalostus- ja terveystoimikunta

Miten ne värit taas periytyivätkään? Mitä kissankasvattajaksi ryhtyminen vaatii? Mitä tehdä, kun linjoista löytyy terveydellinen ongelma?

Suomen Rex-kissayhdistys ry perusti yhdistyksen kasvattajajäsentensä käyttöön vuonna 2008 syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti jalostustoimikunnan. Hallitus valitsee vuosittain jalostustoimikunnan jäsenet ja määrittelee sille kuuluvat tehtävät. Nimi on jälkikäteen muutettu jalostus- ja terveystoimikunnaksi, jonka tarkoituksena on keskittyä sekä jalostuksellisiin, että terveydellisiin asioihin.

Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu
- vastata jäsenkasvattajien rotuja, kasvatusta ja genetiikkaa koskeviin kysymyksiin
- kerätä ja jakaa tietoa yhdistyksen rotuihin liittyvistä sairauksista ja ongelmista
- pitää yllä kasvatustoimintaan liittyviä tilastoja
- opastaa tarvittaessa kasvattajia sopivien siitoskollien etsinnässä
- ohjata kysyjä tarpeen mukaan eteenpäin mikäli pyydetty tieto ei ole muutoin saatavilla
- pitää tarvittaessa yllä kontakteja muihin yhdistyksiin, järjestöihin, rotutoimikuntaan, eläinlääkäreihin sekä kasvattajiin ja informoida heitä roduista ja terveystiedoista

Jalostustoimikunnan tarkoituksena on
- etsiä jäsenistön käyttöön vastauksia, jotka perustua faktoille ja terveille geneettisille periaatteille
- oikoa väärinkäsityksiä ja huhuja
- olla toiminnaltaan puolueeton ja ylläpitää luottamuksellisuutta

Jalostustoimikunnan jäsenet kaudella 2019
- Irma Hausen (FIFé, DNA-pankkiyhteyshenkilö)
- Harri saari (FIFé)
- Satu Tarvainen

Jalostustoimikunnan tavoitat osoitteesta jalostus @ surex.fi (poista välilyönnit) ja jalostustoimikunnan jäsenien tarkemmat yhteystiedot löydät Hallitus ja toimihenkilöt-sivulta.