Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Toimintakertomus vuodelta 2015

Vuonna 2015 Suomen Rex­kissayhdistys ry:n toiminta jatkui aktiivisena. Jäseniä yhdistyksellä oli toimintavuoden loppuun mennessä yhteensä 206.

Kasvatus­ ja jalostustoimintaa varten yhdistyksessä toimi rotuneuvojia sekä terveys- ja jalostustoimikunta. Webmaster piti yllä listaa yhdistyksen Reilun pelin­sopimuksen allekirjoittaneista kasvattajajäsenistä, siitoskolleista ja myytävänä olevista pennuista sekä aikuisista kissoista ja odotettavissa olevista pentueista. Yhdistys jatkoi Reilun pelin sopimuksen käyttöä, jonka allekirjoittaminen oli edellytys kasvattaja­ ja pentulistoille pääsemiseen.

Yhdistys ylläpiti ajantasaisia internetsivuja. yhdistyksellä oli käytössä esite yhdistyksen toiminnasta sekä edustamistaan roduista. Rotupöytä oli esillä neljässä näyttelyssä vuoden aikana.

Yhdistys järjesti erikoisnäyttelyn 25­vuotis juhlan kunniaksi 30.8. RuRokin näyttelyn yhteydessä Hyvinkäällä. Näyttelyssä kilpailtiin yhdistyksen järjestämissä erikoisluokissa sekä cornish rexien breed bis paneelissa. Näyttelyssä palkittiin 2014 vuoden jäsentensä omistuksessa olevat parhaat cornish rex­, devon rex­, sfinks­ ja don sfinks­ kissat sekä parhaan kasvattajan kunniakirjoin ja palkinnoin.

Yhdistys julkaisi kolme numeroa Rex Uutiset nimistä lehteä. Lehti postitettiin kaikille varsinaisille­, pentu­ ja kunniajäsenille sekä annettiin näytenumerot joillekkin eläinlääkäriasemille. Ylimääräinen hallituksen kokous päätti syksyllä, että vuoden viimeisen lehden mukaan painetaan ja postitetaan seinäkalenteri vuodelle 2016 kaikille jäsenille.

Yhdistyksen hallitus kutsui koolle sääntömääräiset kokoukset, joista molemmat pidettiin kansainvälisten rotukissanäyttelyiden yhteydessä. Hallitus kokoontui kerran ja piti lisäksi useita kokouksia hallituksen omassa Facebook ryhmässä.

Suomen Rex-kissayhdistys ry jatkoi yhteistyösopimustaan Suomen Kissaliitto ry:n kanssa.

SUOMEN REX-KISSAYHDISTYS RY
Hallitus