Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Suomen Rex-kissayhdistys ry edistää toiminnallaan cornish rexien, devon rexien, german rexien, sfinxien ja don sfinxien tuntemusta. Tässä tarkoituksessa näyttelyissä pyritään jakamaan ilmaista esitemateriaalia em. roduista ja yhdistyksen toiminnasta sekä ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://www.surex.fi.

Yhdistys ylläpitää kasvatus- ja jalostustoimintaa varten listaa Reilun pelin -kasvattajasopimuksen allekirjoittaneista kasvattajajäsenistä ja heidän myytävänä olevista pennuistaan sekä yhdistyksen vaatimukset täyttävistä siitosuroksista.

Yhdistys pyrkii edistämään edustamiensa rotujen terveys- ja jalostustietämystä tarjoamalla jalostustoimikunnan kasvattajajäseniensä käyttöön.

Yhdistys julkaisee Rex Uutiset -nimistä lehteä 2-4 numeroa vuodessa. Lehden välityksellä rex- ja sfinx-kissaharrastajat saavat hyödyllistä tietoa roduista, jalostuksesta sekä muista samojen rotujen harrastajista ja heidän toiminnastaan Suomessa ja ulkomailla. Lehti postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille jäsenetuna ja kunniajäsenille veloituksetta. Rex Uutisista lähetetään lehti joillekin eläinlääkäriasemille näytenumerona. Jäsenmaksulasku vuodelle 2017 löytyy vuoden 2016 viimeisestä Rex -Uutiset lehdestä. Vuonna 2016 lähtee viimeiset paperiset laskut, näiden mukana myös tiedote, että vuoden 2017 lasku löytyy vuoden viimeisestä lehdestä. Jatkossa on mahdollisuus myös paperilaskuun, 2euron lisämaksua vastaan.

Suomen Rex-kissayhdistys ry jatkaa yhteistyösopimustaan Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan liittokokousedustaja, jolla on läsnäolo-oikeus Kissaliiton liittokokouksissa. Rotuyhdistyksen edustajilla on liittokokouksessa puheoikeus edustamiaan rotuja koskevissa asioissa.

Yhdistys palkitsee vuosittain Fifé-näyttelyissä parhaiten menestyneet kissat; aikuisen, kastraatin ja nuoren sekä vastakkaisen sukupuolen parhaat kissat sekä yhdistyksen parhaan kasvattajan, siitosnaaraan, siitosuroksen sekä veteraanin hallituksen valitsemin palkinnoin.

Yhdistys palkitsee vuosittain henkilön, joka on ollut aktiivinen ja toiminut yhdistyksen hyväksi kannustaakseen ihmisiä ottamaan osaa yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys tarjoaa jäsenkasvattajilleen mahdollisuuden pieneen mainokseen kissalastaan kotisivuille ja lehteen (1/8 sivun kokoisen) 5euron vuotuista maksua vastaan.

Yhdistys panostaa terveysasioihin esim. pyrkimällä järjestämään näytteenottotilaisuuksia kissojen DNA-pankkiin sekä sydän- ja munuaisultraäänikimppatilaisuuksi. Yhdistys purkaa vuonna 2013 toteutetun terveyskyselyn tuloksia ja hyödyntää niitä saatuaan Helsingin yliopiston toteuttaman terveyskyselyn tulokset käyttöönsä. Yhdistys alkaa suunnitella jalostuksentavoiteohjelmia.

SUOMEN REX-KISSAYHDISTYS RY

Hallitus