Cornish rex Devon rex German rex Don sfinx Sfinx Suomen Rex-kissayhdistys ry
Logo

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Suomen Rex-kissayhdistys ry edistää toiminnallaan cornish rexien, devon rexien, german rexien, sfinxien ja don sfinxien tuntemusta. Tässä tarkoituksessa näyttelyissä pyritään jakamaan ilmaista esitemateriaalia em. roduista ja yhdistyksen toiminnasta sekä ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja osoitteessa http://www.surex.fi.

Yhdistys ylläpitää kasvatus- ja jalostustoimintaa varten listaa Reilun pelin -kasvattajasopimuksen allekirjoittaneista kasvattajajäsenistä ja heidän myytävänä olevista pennuistaan sekä yhdistyksen vaatimukset täyttävistä siitosuroksista. Facebookissa ylläpidetään keskusteluryhmää yhdistyksen rotujen harrastajille sekä erillistä ryhmää pentujen ostajille ja niitä myyville kasvattajajäsenille.

Yhdistys pyrkii edistämään edustamiensa rotujen terveys- ja jalostustietämystä tarjoamalla jalostustoimikunnan kasvattajajäseniensä käyttöön ja järjestämällä aika ajoin sydän- ja munuaisultraustapahtumia.

Yhdistys julkaisee Rex Uutiset -nimistä lehteä 2-4 numeroa vuodessa. Lehden välityksellä rex- ja sfinxkissaharrastajat saavat hyödyllistä tietoa roduista, jalostuksesta sekä muista samojen rotujen harrastajista ja heidän toiminnastaan Suomessa ja ulkomailla. Lehti postitetaan kaikille varsinaisille jäsenille jäsenetuna ja kunniajäsenille veloituksetta. Rex Uutisista lähetetään lehti joillekin eläinlääkäriasemille näytenumerona. Lehden vuosittainen levikki on n. 250 numeroa.

Suomen Rex-kissayhdistys ry jatkaa yhteistyösopimustaan Suomen Kissaliitto ry:n kanssa. Yhdistykselle valitaan liittokokousedustaja, jolla on läsnäolo-oikeus Kissaliiton liittokokouksissa. Rotuyhdistyksen edustajilla on liittokokouksessa puheoikeus edustamiaan rotuja koskevissa asioissa.

Yhdistys palkitsee vuosittain FIFé-näyttelyissä parhaiten menestyneet kissat: aikuisen, kastraatin ja nuoren sekä vastakkaisen sukupuolen parhaat kissat; siitosnaaraan, siitosuroksen, veteraanin; sekä näyttelyissä parhaiten menestyneen jäsenkasvattajan, hallituksen valitsemin palkinnoin. Muiden kattojärjestöjen näyttelyissä parhaiten menestyneet kissat voidaan palkita hallituksen erikseen päättämien kriteerien mukaisesti.

Yhdistys voi palkita vuosittain henkilön, joka on ollut aktiivinen ja toiminut yhdistyksen hyväksi kannustaakseen ihmisiä ottamaan osaa yhdistyksen toimintaan.

Yhdistys tarjoaa jäsenkasvattajilleen mahdollisuuden 5 euron lisämaksulla saada kasvattajatietojensa viereen kuvan nettisivuilla ja lehdessä. Lisäksi mainoslisän maksaneet kasvattajat saavat tietonsa aakkostetusti kasvattajalistan yläosaan sekä nettisivuilla, että lehdessä.

Vuonna 2018 yhdistys uusii visuaalisen ilmeensä, uudistaa nettisivunsa ja esitemateriaalin sekä hankkii edustamista varten roll up-mainostelineen.

Vuoden 2018 Tampereella järjestettävään maailmannäyttelyyn yhdistys osallistuu mainostamalla eri medioissa ja rotupöydällä näyttelyssä.

SUOMEN REX-KISSAYHDISTYS RY

Hallitus